چه مشاغلی را می‌توان در واحدهای مسکونی دایر کرد؟

طبق قانون شهرداری‌ها، احداث محل کسب و کار در محل هایی که دارای سند مسکونی می باشند، ممنوع است و شهرداری می‌تواند با اطلاع قبلی به صاحب ملک، می‌تواند آن محل کسبی که دارای کاربری مسکونی است را پلمپ نماید. اما مشاغلی وجود دارند که از این قاعده مستثنی هستند….

مطالعه بیشتر