تاثیر متراژ واحد ها بر هزینه شارژ ساختمان

به نظر شما آیا متراژ واحد آپارتمان روی هزینه شارژ پرداختی به مدیریت ساختمان ، تاثیرگذار است؟ یکی از موضوعات مشترک در هر مجتمع ، پرداخت ماهانه شارژ هر واحد آپارتمان است. بر خلاف آنچه اکثر جامعه تصور می‌کنند که ملاک پرداخت سهم هزینه های ساختمان بر مبنای تعداد اعضار…

مطالعه بیشتر