بازار و اقتصاد مکمل یکدیگرند. تلاش گروه سرمایه گذاری ملک‌یار این است که حاصل بیش از یکدهه تجربه و فعالیت در کف بازار را با علم آکادمیک و به روز در هم آمیحته و در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. تا بدین وسیله برای داشتن بازاری سالم تر، کسب و کار پر سود تر و سرمایه ای امن تر گامی برداریم.